Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe (28.8. 1749 - 22.3. 1832) byl největším německým básníkem a také byl přezdíván knížetem německých básníků. Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem v dobře situované a vážené rodině. Jeho otec Johann Caspar Goethe pocházel z rodiny hostinských a řemeslníků. Jako jediný dědic slušného majetku mohl studovat práva a cestovat.Neúspěšně se pokusil získat místo na frankfurtském magistrátu, a proto si v roce 1742 koupil titul říšského rady. Stal se tak jedním z nejváženějších občanů města. Vystudoval práva v Lipsku a ve Štrasburku a na pozvání mladého vévody Karla Augusta se přestěhoval do Výmaru, z něhož společně se Schillerem a Herderem vytvořili významné kulturní centrum.

Chlapec vyrůstal jako ostatní děti z vyšších vrstev, kterým nic nechybí. Byl to pohledný mládeneček – to po otci, a po mamince se tuze rád smál, poslouchal nejrůznější příběhy a měl náramnou radost, mohl-li sám vypravovat. Prohlížel si knihy, netrvalo dlouho a začal je číst: slabikář, pohádky, později Homéra, Vergilia, Dedka. Ještě mu nebylo ani pět let, když mu divadélko darovala babička, a malý Goethe byl radostí bez sebe. Hrál o princích a hastrmanech, o králích a strašidlech, brzy i o doktoru Faustovi. Do doby raného Goethově mládí spadají pravděpodobně i jeho první básnické pokusy.O svých třináctých narozeninách předal otci svůj první svazek poesie. Z těchto pokusů se ale mnoho nedochovalo.Časem už leccos rozuměl latinsky, řecky a francouzsky, zkoušel to i s hebrejštinou, angličtinou a později hovořil plynně italsky.

V šestnácti letech 3. října 1765 se dal Goethe zapsat na lipskou univerzitu. Těšil se na studia a hlavně proto, že si mnoho sliboval od svobodného života bez dozoru přísných rodičovských očí. Goethe by se raději věnoval historii starověku, ale podrobil se otcovu přání a začal studovat práva. Po částečném nadšení následovalo zklamání, neboť jej nezaujaly ani přednášky z práva, ani z krásných věd. Začal žít veselým studentským životem, podnikl cestu do Drážďan a navštěvoval hodiny kreslení. V Lipsku také prožil první citové vzplanutí k dcerce hostinských z Schonkopfovy vinárny - Kätchen, ale tento vztah brzy skončil pro Goethově přílišnou žárlivost. V devatenácti letech v červenci r. 1768 propuklo u Goetha chrlení krve, což byl následek neuspořádaného lipského života. Jeho zdraví bylo vážně ohroženo. Proto se vrátil zpět do rodného města nemocný a bez studijních výsledků. O Velikonocích roku 1770 odešel Goethe do Štrasburku, aby zde dokončil svá studia. Našel si zde mnoho přátel, velký vliv na něj měl J. G.

Herder - zasvětil ho do lidové poezie, Goethův pokus ukončit studia promocí na doktora práv nevyšel, pokusil se tedy ucházet o titul nižší - licenciáta práv, a uspěl. Poté krátce působí jako právník ve Frankfurtu na Mohanem a ve Wetzlaru. V říjnu roku 1775 zve vévoda Karel August Goetha do Výmaru. Goethe pozvání přijal a zůstává zde ve státních službách plný 57 let. Stává se vévodovým přítelem a rádcem. Stará se o výmarské finance, doly, lomy a armádu. Mnohokrát se také Goethe vydal na cestu do Karlových Varů, zde pobyl 1114 dní, což je o něco víc než celé tři roky, tedy bezmála dvojnásobek času stráveného v Itálii

Goethe neměl v dětství kamarády, jen několik chlapců, kteří si dali líbit jeho komandování.Byl také dosti zdrženlivý. Obklopoval se tajemstvím svobodných zednářů. Byl rád středem pozornosti,nezkazil žádnou zábavu. Ačkoliv se tomu dá těžko uvěřit, tak byl i urážlivý, rozkazovačný, netrpělivý, prudký. Též byl příliš důvěřivý a nerad setrvával v nejistotě. Už z podobizny jsem usoudila že byl dosti jemný hoch. Mazánek vyhýbající se rvačkám. Neměl rád gramatiku, ale kompozice a slohy mu nečinily žádnou potíž. O Goethem jsme mnoho povahových vlastností nenašla.

J.W. Goethe se nevěnoval pouze literatuře, ale také filozofii a moderním vědám jako byla geologie a přírodní vědy. Měl zájem o botaniku,mineralogii, uměleckou tvorbu i vědeckou činnost. Práva? Co mu bylo po právech! Zajímalo ho malířství, zajel si do Zwingru, byl rád ve společnosti přátel a ještě raději ve společnosti přítelkyň, psal rozpustilé verše, Za svého života napsal celou řadu významných děl. Takže byl spisovatelem, přírodovědcem a filozofem.

Jak už jsem řekla, tak Goethe měl mnoho zájmů,ale nejméně ho zajímaly práva. Ty práva studoval v Lipsku. Věnoval se hojně studentskému životu, navazoval nová přátelství a prožíval své první lásky.Po své nemoci se vrátil na práva do Štrasburku roku 1771,aby dodělal práva. Rok na to se vrátil bakalář práv Goethe zpět do rodného města. Studia byla šťastně za ním. Tehdy se poprvé prosadil jako básník svým dramatem Götz z Berlichingen, dílem plným vzpoury a odporu ke společnosti, které se stalo jedním ze základních děl literárního hnutí Bouře a vzdor. Wetzlar byl dalším mezníkem v jeho životě. Mladý právník tam odjel v roce 1772, aby získal praxi. Snoubenka rady Kestnera, Lotta Buffová, se stala objektem jeho lásky a posléze i předlouhou hlavní postavy románu Utrpení mladého Werthera. Werther vyšel v roce 1774 v jeho 25 letech, kniha se přes noc stala bestsellerem.Byla překládána do nejrůznějších jazyků.Goethe byl tedy velmi vzdělaný a není pochyb o tom, že svým zájmům se plně věnoval a dával do toho vše co měl na srdci.

Pavla Šindlerová

Zpět na úvodní stránku http://www.123ABC.cz

__________________
Menu
Cestování Čtenářský deník Download Harry Potter Hlavní stránka Mobily a SMS Počítačové hry Referáty, sloh Wallpapers Zábava
__________________
Sponzorované odkazy
__________________
Web
Katalog odkazů Naše odkazy a ikony O webu
__________________
Ikonka
123ABC.cz Ikonka 123ABC.cz pro vaše stránky a blogy. Další zde.
Zelený mužíček
* Doporučujeme přidat stránku k oblíbeným. *
    (c) Jan Zaškolný 2003 - 2022 - e-mail: info@123abc.cz - Mapa webu - www.123ABC.cz